Discussion:
KAWAŁ o kogucie
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
MEva
2004-11-03 13:29:09 UTC
Permalink
Raw Message
W pewnej małej angielskiej mieścinie był sobie ksiądz, który
oprócz obowiązków duszpasterskich, lubił hodowle drobiu.
Któregoś jednak dnia księdzu zginął kogut. Początkowo ksiądz
myślał, Że kogut po prostu uciekł, jednak minął jakiś czas, a
koguta nie ma. Ksiądz zmartwił się doszedł do wniosku, że mu
ukradziono koguta. Po niedzielnej mszy, kiedy wierni zbierali
się już do wychodzenia, ksiądz ich powstrzymał:
-Mam jeszcze jedną, bardzo wstydliwą sprawę do załatwienia.
(W tym miejscu należy wyjaśnić, że po angielsku słowo cock
znaczy kogut, ale może też oznaczać męskiego członka).
- Chciałbym spytać, kto z tu obecnych ma koguta? (Wszyscy
mężczyźni wstali)
- Nie, nie - to nieporozumienie. Może spytam inaczej, kto
ostatnio widział koguta? (wszystkie kobiety wstały)
- Oj, nie, to też nie o to chodzi, może wyrażę się jeszcze
jaśniej, kto ostatnio widział koguta, który do niego nie należy?
(połowa kobiet wstała)
- Parafianie - nie rozumiemy się, spytam, wprost - kto widział
ostatnio mojego koguta? (Wstał chórek chłopięcy, ministranci i
organista)...
Ewcia
--
pozdrawiam
MEva :-)
Neko
2004-11-03 13:34:17 UTC
Permalink
Raw Message
W pewnej ma³ej angielskiej mie¶cinie by³ sobie ksi±dz, który
oprócz obowi±zków duszpasterskich, lubi³ hodowle drobiu.
Którego¶ jednak dnia ksiêdzu zgin±³ kogut. Pocz±tkowo ksi±dz
my¶la³, ¯e kogut po prostu uciek³, jednak min±³ jaki¶ czas, a
koguta nie ma. Ksi±dz zmartwi³ siê doszed³ do wniosku, ¿e mu
ukradziono koguta. Po niedzielnej mszy, kiedy wierni zbierali
ROTFL :)))

Neko
Piotr Dino Zaur
2004-11-04 20:57:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Neko
ROTFL :)))
Jak niewiele potrzeba by zabawic mamlasa, a moze spojrzales w lustro
cielęciu?
BTW, co dzis upichciles dla swojej chlebodawczyni?

-
Piotr Dino Zaur

MEva
2004-11-03 13:41:25 UTC
Permalink
Raw Message
Wed, 3 Nov 2004 14:29:09 +0100, na pl.regionalne.gorny-slask, MEva
Ewcia
Myślę, że się nie pogniewacie o ten kawał, ale tak mnie rozśmieszył, że
postanowiłam podzielić się z wami tym śmiechem.
Jeszcze jeden mi się podoba.
Na zajęciach prof. Miodka student zadaje pytanie:
Panie profesorze, czy słowo porachuje jest prawodłowe?
Profesor po namyśle odpowiada - no tak prawidłowe, ale nie lepiej
powiedzieć " już czas panowie"
--
pozdrawiam
MEva :-)
szp@k
2004-11-04 11:38:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by MEva
Myślę, że się nie pogniewacie o ten kawał, ale tak mnie rozśmieszył, że
postanowiłam podzielić się z wami tym śmiechem.
Jeszcze jeden mi się podoba.
Panie profesorze, czy słowo porachuje jest prawodłowe?
Profesor po namyśle odpowiada - no tak prawidłowe, ale nie lepiej
powiedzieć " już czas panowie"
ja to słyszałem z pytaniem o słowo "szachuje" - lepiej mówić "ciszej,
panowie". :-)

***@k
Loading...